PDF Print E-mail

Familieopstellingen

Familieopstellingen gaan over systemen. Wanneer we geboren worden, behoren we tot het systeem van deze familie. Zelfs als we niet opgroeien binnen dit gezin. In de loop van ons leven gaan we tot meerdere systemen behoren; we krijgen een relatie, vriendengroep, eigen gezin, werk, etc.

Wanneer een familieopstelling
Het kan zijn dat een of meerdere systemen waartoe je behoort, niet als prettig worden ervaren. Jijzelf of iemand binnen het systeem voelt zich hier bijvoorbeeld niet thuis, het systeem voelt als zwaar, een of meerdere personen hebben problemen of er zijn regelmatig conflichten. Vaak zit er dan iets niet helemaal goed en het kan zo zijn dat jij of jullie niet weten hoe of waarom dit zo is.

Wat doe je concreet bij een familieopstelling

In een (familie)opstelling wordt jouw systeem, dus de personen die hiertoe behoren, letterlijk in de ruimte in kaart gebracht door het gebruik maken van andere mensen als representanten voor de mensen die tot het systeem behoren. In deze opstelling worden vervolgens verstrikkingen aan het licht gebracht en wordt gezocht naar erkenning van iedereen binnen dit systeem op de juiste plek waardoor er een ontspanning teweeg wordt gebracht. Voor jouzelf geeft dit veel inzicht en op de lange termijn zorgt deze ontspanning tijdens de opstelling voor rust en acceptatie binnen het systeem. Het wonderlijke bij (familie)opstellingen is dat steeds blijkt dat de representanten toegang krijgen tot de persoon die ze vertegenwoordigen. Ze ervaren letterlijk gevoelens, gedachten of emoties die bij deze persoon horen en niet bij hunzelf. Een wonderlijke ervaring voor zowel de jouzelf als voor de representanten om mee te maken.

Familieopstellingen bij adoptie of pleeggezinnen
Vanuit mij eigen ervaring als adoptiemoeder weet ik hoe belangrijk het biologische gezin voor een adoptiekind kan zijn. Soms ontstaan er problemen binnen het gezin of voor het kind. Het kind voelt zich bijvoorbeeld verscheurd tussen de gezinnen, voelt zich niet helemaal compleet, kan geen vrede krijgen met het niet kennnen of kunnen leren kennen van zijn of haar adoptieouders, etc. Een familieopstelling kan de geadopteerde, maar ook de andere personen uit het syteem, helpen meer in balans te komen. Ook kan het opheldering, opluchting of een oplossing voor problemen bieden. Zowel geadopteerden zelf, als adoptieouders of biologische ouders kunnen een familieopstelling inzetten.

Een familieopstelling meemaken
Een familieopstelling doet niet alleen veel voor de mensen die tot het systeem behoren. Ook bij de representanten gebeurd er vaak 'iets' dat op op termijn een positief effect blijkt te hebben. Daarnaast is het wonderlijk om te ervaren dat je ook de gevoelens en gedachten van iemand anders kunt ervaren. Een prachtig bewijs van dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Wil je een opstelling meemaken voor jouw eigen systeem of als representant, neem dan gerust contact met mij op over de mogelijkheden en data.