PDF Print E-mail

Tarieven coaching en therapie

Intake : gratis

Tijdens de intake maken we kennis en nemen we jouw gegevens en je klachten of doelen door. Als het vervolgens goed voelt voor jou, gaan we daarna verder met de eerste sessie of we maken een nieuwe afspraak hiervoor. Hier gaan we dieper in op jouw klacht(en) of doel(en) en gaan we naar de kern en komt boven wat hier allemaal onder ligt. Na de 1e sessie kan ik redelijk bepalen hoeveel sessies je nodig zult hebben. Gemiddeld ligt dit tussen de drie en tien sessies.

De intake is altijd gratis. Hierna kun je zelf beslissen of je doorgaat. Daarna is de prijs per sessie (1 - 1,5 uur): € 75,-

Paketten
Naast losse sessies, kunnen we ook een pakket afspreken waarbij jouw klacht of doel centraal staat. Dit kan een pakket op maat zijn of een van de bestaande pakketten. Kijk hier voor de mogelijkheden

Niet goed geld terug
Indien je niet tevreden bent over het therapie of coaching traject, dan krijg je je geld terug. Lees hier de algemene voorwaarden.

Klik hier voor Tarieven HypnoBirthing®

Vergoeding
Een verandering teweegbrengen bij jezelf kan veel waard zijn. Meer dan in geld is uit te drukken en geld zou geen reden moeten zijn om dit niet te doen.

Kun of wil je de kosten zelf niet betalen, ga dan eens kijken of je (een stuk) vergoed kunt krijgen. Dit gaat bij de meeste trajecten van Gevoelenzo niet via de zorgverzekeraar, maar er zijn wel alternatieven die soms nog beter zijn omdat de zorgverzekeraar in veel gevallen slechts een klein gedeelte vergoedt uit de aanvullende verzekering of dat bij de basisverzekering je eigen risico wordt aangesproken en je dus alsnog zelf betaald. Kun je de kosten van Gevoelenzo niet betalen en is een vergoeding niet mogelijk, laat het me dan weten, dan bedenken we samen een oplossing.  

Je kunt de kosten van een individueel traject (coaching, therapie) op verschillende manieren geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen:   
Via de werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker of een budget voor persoonlijke ontwikkeling. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.
Als ondernemer via de belastingdienst
Coaching kun je als ondernemer meenemen als bedrijfskosten en is dus aftrekbaar van de belasting.
Via de Arbo-dienst van je bedrijf (voor werknemers)
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om kosten van een coachtraject of therapie te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.
Als particulier via de belastingdienst
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.
Via het UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiele middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Locatie
Mijn praktijk is in Oosterhout bij Nijmegen. Ben je niet in de gelegenheid om naar Oosterhout te komen, neem dan contact met mij op voor het vinden van een oplossing.