PDF Print E-mail

Algemene voorwaarden

1. De therapeut, coach of workshop-/cursusleider zal zich inzetten voor het herstel, de ontwikkeling of het leerproces van de cliënt. Gevoelenzo verwacht deze inzet ook van de cliënt. Indien blijkt dat de cliënt zich hiervoor niet kan of wil inzetten, kan in overleg een vervolg uitgesteld of afgebroken worden.

2. Gevoelenzo gaat uit van eigen verantwoordelijkheid. Het bedrijf Gevoelenzo en de therapeut, coach of workshop-/cursusleider zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de therapie, coaching, workshop of cursus.

3. De in rekening gebrachte kosten dienen contant of uiterlijk binnen 14 dagen overgemaakt te worden.

4. Bij het afzeggen van afspraken voor coaching of therapie dient dit uiterlijk 24 uur van te voren te worden gedaan. Indien dit niet het geval is, worden de volledige kosten doorberekend.

5. Het afzeggen van een workshop of cursus dient uiterlijk 14 dagen van te voren afgezegd te worden. Indien dit niet het geval is, worden de volledige kosten doorberekend.

5. Indien de cliënt binnen een straal van 5 kilometer van Oosterhout (Gld.) woont, komt de theraeut/coach indien gewenst naar hem/haar toe. Hier zitten geen extra reiskosten aan verbonden. Indien de cliënt verder weg woont en de therapeut/coach toch naar hem/haar toe komt, worden in overleg reiskosten in rekening gebracht.

6. Een kennismakingsgesprek duurt gemiddeld 15 tot 20 minuten. Een sessie duurt gemiddeld 1 uur tot maximaal 1,5 uur. Indien een gesprek of sessie korter duurt, heeft de cliënt geen recht op restitutie. Indien het gesprek of de sessie meer dan een half uur langer duurt, worden alleen extra kosten in rekening gebracht indien dit is overlegd met de cliënt.

7. Indien de cliënt bij het volgen van een therapie of coaching traject niet tevreden is, kan deze aanspraak maken op teruggave van de betaalde kosten. Hiervoor dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen:

7a. Na afloop van de eerste sessie wordt door de therapeut/coach een inschatting gemaakt van het aantal sessies dat nodig zal zijn. U heeft minimaal dit aantal sessies gevolgd. Indien u een pakket heeft afgesproken, heeft u minimaal het aantal sessies gevolgd dat bij het afgesproken pakket in zat.

7b. Voor afgaand aan de eerste sessie wordt de ernst van de klacht gemeten. Na afloop van de laatste sessie wordt deze klacht wederom gemeten. Uit deze meting blijkt dat er geen verbetering is opgetreden.

7b. De cliënt motiveert tijdens een mondeling gesprek waarom hij/zij niet tevreden is. Dit zodat de therapeut of coach hier in de toekomst eventueel verbetering in kan aanbrengen.