PDF Print E-mail

(Adoptie / samengesteld / 'gewoon') Gezin

Soms hebben problemen hun oorsprong in je ouderlijk gezin. Ook kunnen dingen die bij jou of bij een van je gezinsleden spelen, effect hebben op je gezinsleden of familie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onzekerheden, denkbeelden of angsten die overgenomen worden door kinderen of andere familieleden, of gezinnen met adoptie en/of pleegkinderen of samengestelde gezinnen waarbij niet iedereen het gevoel heeft op zijn plek te zitten. Met behulp van effectieve methoden die zowel jouzelf als je gezins- of familieleden kunnen helpen, zorgen we ervoor dat het gezins- of familiesysteem weer in balans komt. Een prachtige en effectieve methode die hierbij kan helpen is het doen van een familieopstelling. Ook maak ik gebruik van (een combinatie) van andere methoden en technieken.